Ερευνητικοί Τομείς


Στο Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν σήμερα  οι ακόλουθοι Ερευνητικοί Τομείς:

  • Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής, με έδρα την Κοζάνη.

  • Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Νέων Υλικών, με έδρα την Κοζάνη.

  • Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Επεξεργασίας Πληροφορίας, με έδρα την Κοζάνη.

  • Ερευνητικός Τομέας Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος, με έδρα την Κοζάνη.

  • Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Λιγνίτη, με έδρα την Πτολεμαΐδα.

  • Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Γούνας και Δέρματος, με έδρα την Καστοριά.

  • Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Ξύλου, με έδρα τα Γρεβενά.

  • Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, με έδρα την Φλώρινα.

Παράλληλα λειτουργούν:

  • Περιφερειακό Γραφείο Καινοτομίας.

  • Γραφείο Σχεδιασμού Προϊόντων και Συσκευασιών.