Έργα σε εξέλιξη:

 • ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ: «Ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των ορυχείων του ΛΚΔΜ στις εκπομπές – συγκεντρώσεις ΑΣ10, από τις σημερινές και από τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες, στις πηγές και τους αποδέκτες», φορέας χρηματοδότησης Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας /ΔΕΗ Α.Ε.

 • «Προβολή τοπικών επιχειρήσεων τουρισμού, ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, εκπαίδευση σε ορθές πρακτικές λειτουργίας, βελτίωση των δυνατοτήτων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους», Εταίρος στα πλαίσια του προγράμματος Smart + “INNOVATIVE AND RESPONSIBLE TOURISM TERRITORIES”
   
 • «Βελτίωση της λειτουργίας των πέντε (5) μονάδων επεξεργασίας λυμάτων του ΛΚΜΔ», (ρύθμιση και αύξηση του βαθμού απόδοσης επεξεργασίας των λυμάτων με μικρές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις), φορέας χρηματοδότησης Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας /ΔΕΗ Α.Ε.
   
 • «Διείσδυση των ευφυών μορφών ενέργειας στις συμμετέχουσες περιφέρειες», Εταίρος στο πλαίσιο του προγράμματος “Em Power”- Intelligent Energy Europe, Συντονιστής: Zentrum für Technologiestrukturentwicklung Region Riesa-Großenhain GmbH
   
 • «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου για τον χαρακτηρισμό και την εκτίμηση της αξίας εκτάσεων προς απαλλοτρίωση για τις ανάγκες του Λ.Κ.Μ.Δ.», φορέας χρηματοδότησης Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας /ΔΕΗ Α.Ε.
   
 • «Επιμορφωτικά Προγράμματα Σπουδών Εκπαιδευτικών ΤΕ01», αυτοχρηματοδότηση
   
 • Φορέας χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»:
  1. «Μελέτη για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία τυπογραφείου με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικότητας», «ΙΡΙΔΑ»

  2. «Σχεδιασμός βάσης στήριξης διπλού άξονα φωτοβολταϊκών συστοιχιών», «Μηχανουργική Ο.Ε.»

  3. «Μελέτη εγκατάστασης γεωθερμικού πεδίου για παραγωγή ζεστού νερού», «Ελληνικά Τυριά» Α. Ν. Στημονιάρης

  4. «Ανάπτυξη μεθόδου υπολογισμού διάρκειας ζωής κατασκευαστικών στοιχείων», «ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»

  5. «Συμπαραγωγή θερμικής-ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανία ξύλου με χρήση μπριγκέτας πριονιδιού», «ΠΑΛΞΥΛ» Αφοί Παλτσόγλου Ο.Ε.

  6. «Κατασκευή λογισμικού μελέτης εγκατάστασης υδραυλικού ανελκυστήρα», «ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ»