Οργανόγραμμα Κ.Τ.Ε.
Δυτικής Μακεδονίας Οργανόγραμμα: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας - Δυτικής Μακεδονίας