Πρακτική Άσκηση

 

Α/Α

Σπουδαστής

Τμήμα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΤΕ

ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1

Μαύρα Δαμάσκου

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ TE (ΤΕΑΝ)

Α. Τριανταφύλλου

30/09/2016

2

Σταυρίδου Σοφία

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ TE (ΤΕΑΝ)

Κ. Τσανακτίδης

30/09/2016

3

Ζαπσής Συμεών

Μηχανικών Περιβάλλοντος TE (ΤΕΑΝ)

Α. Τριανταφύλλου

31/8/2015

4

Χαζίζι Αμαρίλδο

Μηχανικών Περιβάλλοντος TE (ΤΕΑΝ)

Α. Στημονιάρης

31/8/2015

5

Ευστρατίου Μαρία-Βιολέττα

Μηχανικών Περιβάλλοντος TE (ΤΕΑΝ)

Κ. Τσανακτσίδης

31/8/2015

6

Μανακίτσα Νικολέτα

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Κ. Γαύρος

31/8/2015